Darbs tiek piedavats Lielbritanija,uz sezonu studentu kopmitnu uzkopsana.Darba pienakumos ietilpst uzkopt studentu dzivoklus -gulamistabas vanasistabas,toletes,virtuves.Darba grafiks ir dazads-atkariba no ta cik cilvekas pats grib stradat,jo darba samaksa ir par gabaldarbu,nevis par stundam.Vairak informaciju un visas atbildes uz Jusu jautajumiem ludzu rakstiet e-pasts tautiets-uk@inbox.lv vai zvaniet 00447795561439.Mes nenemam samaksu par darba iekartosanu,jo esam privatuznemums.Darbs legals ar ligumu,ir visas vajadzigas valsts apdrosinasanas.
....
Profesija: Apkopējs
Izglītība: Pamat
Nosaukums: Studentu telpu uzkopsana
Darba grafiks: Darbadienas
Darba laiks: dazads
Valodu zināšana
Latviešu
Krievu
Reģions:  
Ārzemes,Lielbritānija
 

Tālrunis:  

E-pasts:  
Datums / laiks: 05.08.2015 19:41