Vēlos atrast darbu par lietvedi vai informācijas ievades operatoru. Ir atbilstoša izglītība un neliela darba pieredze. Pārvaldu Word programmatūras, noformēju dokumentus atbildstoši LR normatīvajiem aktiem.
....
Profesija: Lietvedis
Izglītība: Vidējā-profesionālā
Valodu zināšana
Latviešu
Krievu
Vecums: 41
Reģions:  
Ventspils nov.,
 

Tālrunis:  

E-pasts:  
Datums / laiks: 03.09.2015 10:59