Struktūrvienība:
Uzņēmumu statistikas departaments,
Uzņēmumu finanšu un strukturālās statistikas daļa

Amats:
Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Pamatpienākumi:
veikt uzņēmumu gada strukturālās statistikas un kompleksā gada pārskata par uzņēmumu darbību datu apstrādi, kvalitātes pārbaudi un analīzi;
nodrošināt uzņēmumu gada strukturālās statistikas finanšu pielikumu datu sagatavošanu;
sagatavot statistisko informāciju izplatīšanai ārējiem un iekšējiem statistikas lietotājiem, nodrošināt starptautiskās organizācijas ar pieprasīto informāciju;
sniegt konsultācijas uzņēmumiem, organizācijām, citu statistikas daļu darbiniekiem un datu lietotājiem par pārskatu aizpildīšanu un metodoloģijas jautājumiem.
piedalīties starptautiskajos projektos, eksperimentālajos pētījumos vai apsekojumos uzņēmumu gada strukturālās statistikas jomā.

Prasības pretendentam:
atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā (vai tai tuva profila) vai statistikā (tai skaitā, ar statistikas matemātiķa kvalifikāciju);
ne mazāk kā gada pieredze ar ekonomiku, finanšu analīzi vai statistiku saistītā darbā;
pieredze darbā ar datubāzēm;
labas datorprasmes (MS Office aplikācijas: Access, Excel, Word, PowerPoint);
vēlamas pamatzināšanas grāmatvedībā;
precizitāte un labas analītiskās prasmes;
labas angļu valodas zināšanas;
labas sadarbības un komunikācijas prasmes.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas:
no 630,00 euro līdz 776,00 euro atbilstoši profesionālajai pieredzei

Pieteikšanās termiņš:
04.03.2014
Iesniedzamie dokumenti:


Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Aizpildītās veidlapas kopā ar motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), faksu 67830137.
....
Region:  
Riga,
 

Phone:  

Email:  
Add time: 13.02.2014 10:48