meklējam strādniekus uznemumam kurš nodarbojas ar labdarību anglijā! socialo blukletu iznēsāšanaj,noteiktā teritorijā!
darbam apmāca profesionālie strādnieki!(daudz jastaigā)
dzīves vieta garanteta!līgums tiek noslēgts ar darba devēju!
sazināties var!talr:+447448823109;+3712536907
E-past;dzenja123@inbox.lv
facebook;Deniss Regulevskis
wathsapp;+447448823109
....
Region:  
Ārzemes,Citur
 

Phone:  

Email:  
Add time: 06.02.2020 12:42