Meklēju darbu.
Profesija: Tirdzniecības pārstāvis, veikala vadītājs.
Līdzšinējā mana darba pieredze 17 gadu posmā ir saistīta ar tirdzniecību, augstu rezultātu sasniegšanu un noturēšanu šajā jomā Kurzemes, Zemgales reģionos. Manos darba uzdevumos ietverta gan sadarbības organizēšana un īstenošana ar uzņēmumiem, gan produktu un ideju izplatīšana, ieviešana un pārdošana, lietišķā sarakste, nestandarta situāciju risināšana, mārketinga aktivitāšu īstenošana, u.c. uz klientu pozitīvi vērsta procesu veikšana tirdzniecības pārstāvja, kā arī mazumtirdzniecības veikala vadītāja amatā.
Ļoti labi pārzinu Kurzemes, Zemgales reģionu tirdzniecības vietu specifiku un īpatnības. Man ir ļoti labas datorprasmes un pieredze argumentētā komunikācijā ar dažādu veidu klientiem. Es spēju kvalitatīvi plānot un organizēt savu darbu, atbildīgi un precīzi pildīt darba uzdevumus konkrētu mērķu sasniegšanai. B, C kategoriju autovadīšanas stāžs - 30 gadu.
....
Region:  
Ventspils,
 

Phone:  

Email:  
Add time: 07.03.2018 15:24